POL
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

Polityka prywatności

o-projekcie

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

WWW.ZACHOWAJROWNOWAGE.PL

  1. Operatorem Serwisu (strony internetowej) www.zachowajrownowage.pl jest „Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła” z siedzibą ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa, utworzony uchwałą Rady Ministrów nr 142/63 z 12 kwietnia 1963 r. – instytut badawczy będący państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, wpisany Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000153083, NIP 525-000-89-10, REGON 000288478 oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000018621. Serwis jest prowadzony w ramach realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) Projekt nr KIK –34 p.t. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” (skrócona nazwa projektu to „Zachowaj Równowagę”), współfinansowanego przez Konfederację Szwajcarską, w celu:
  • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie Instytut przypisuje problematyce ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis;
  • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 243 z późn. zm.).

Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji obowiązujące w Serwisie, których nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Prawie telekomunikacyjnym.

  1. Serwis pozyskuje informacje o korzystających z niego Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez ich dobrowolne wprowadzenie / przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem zawartych na stronie internetowej formularzy lub też kontaktowych skrzynek e-mail;

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

  1. Wszelkie dane osobowe, które mogą być zbierane w ramach Serwisu (adresy e-mail, dane personalne, numer telefonu, hasła), służą realizacji celów Projektu nr KIK –34 p.t. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” i nie są udostępniane osobom trzecim. Zebrane informacje o Użytkownikach przechowywane w zabezpieczonym miejscu na serwerze Operatora.
  1. Informacje o Użytkownikach są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych związanych z Projektem nr KIK –34 p.t. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Operator może się dzięki nim kontaktować z Użytkownikami za pomocą e-maili, newsletterów lub telefonicznie.

Z kolei pliki cookies wykorzystywane są do: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także do określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu jak najbardziej dopasowanych do jego preferencji materiałów.

  1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą jednak dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia też usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  1. Ewentualnych zmian w danych osobowych Użytkownik może dokonywać poprzez kontakt z Operatorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
  1. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Instytut polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: info@zachowajrownowage.pl.
Print Friendly