POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

QUIZ: JAK DBASZ O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ TWOJEGO DZIECKA?


QUIZ: JAK DBASZ O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ TWOJEGO DZIECKA?

Dokonaj wyboru spośród zaproponowanych wariantów odpowiedzi (a-d)

1) uważam/y, że aktywność fizyczna jest dla zdrowia dziecka:

a) bardzo ważna
b) ważna
c) przeciętnie ważna
d) nieważna

2) uważam swoją rodzinę za usportowioną:

a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

3) w mojej rodzinie do aktywności najczęściej zachęca/ją:

a) jedno z rodziców
b) babcia lub dziadek
c) dziecko/dzieci
d) nikt

4) moje dziecko:

a) uczestniczy systematycznie w lekcjach WF-u oraz w nadobowiązkowych zajęciach ruchowych
b) uczestniczy systematycznie w lekcjach WF-u oraz niesystematycznie w nadobowiązkowych zajęciach ruchowych
c) uczestniczy niezbyt regularnie w lekcjach WF-u i nie bierze udziału w innych zajęciach ruchowych
d) nie uczestniczy w lekcjach WF-u.

5) zwalniam dziecko z lekcji wychowania fizycznego:

a) tylko w wyraźnie uzasadnionych przypadkach
b) niekiedy, gdy sobie tego zażyczy, ale po uprzednim uzasadnieniu
c) zawsze, gdy sobie tego zażyczy, ale po uprzednim uzasadnieniu
d) zawsze, gdy sobie tego zażyczy, bez konieczności uzasadnienia

6) zezwalam dziecku na korzystanie z komputera oraz oglądanie TV:

a) do 1 godziny dziennie
b) od 1 do 2 godzin dziennie
c) od 2 do 3 godzin dziennie
d) ponad 3 godziny dziennie

7) uważam, że wdrażanie dziecka do aktywności fizycznej należy rozpocząć:

a) jak najwcześniej
b) w okresie przedszkolnym
c) w okresie szkolnym
d) dopiero po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości lub wcale (niech zdecyduje o tym samo)

8) w ciągu roku szkolnego uprawiam/y (wraz z dzieckiem/dziećmi) różne formy rekreacji ruchowej:

a) systematycznie – w ciągu tygodnia oraz w weekendy
b) w weekendy
c) czasami
d) wcale lub sporadycznie

9) w czasie wakacji lub ferii spędzam/y czas (wraz z dzieckiem/dziećmi):

a) bardzo aktywnie fizycznie
b) aktywnie fizycznie
c) przeciętnie
d) nieaktywnie

10) wybierając formę wypoczynku dla dziecka w czasie wakacji lub ferii, biorę pod uwagę ofertę zajęć ruchowych w programie obozu/kolonii:

a) zawsze
b) często
c) czasami
d) nigdy (nie zwracam na to uwagi)

11) swoje starania o aktywność fizyczną dziecka na powietrzu i ich efekty określam jako:

a) wysokie
b) raczej wysokie
c) raczej niskie
d) niskie

12) własny przykład zachowań promujących aktywny tryb życia oceniam jako:

a) bardzo dobry
b) dobry
c) przeciętny
d) zły

13) w naszej rodzinie wspólna aktywność fizyczna sprawia jej uczestnikom zadowolenie w stopniu:

a) wysokim
b) raczej wysokim
c) raczej niskim
d) niskim

14) dbam o posiadanie przez dziecko sprzętu sportowego w stopniu:

a) szczególnym
b) umiarkowanym
c) przeciętnym
d) nie dbam

ROZWIĄZANIE:

większość odpowiedzi a. – bardzo dobrze dbasz o aktywność fizyczną swojego dziecka

większość odpowiedzi b. – dobrze dbasz o aktywność fizyczną swojego dziecka

większość odpowiedzi c. – za mało dbasz o aktywność fizyczną swojego dziecka

większość odpowiedzi d. – nie dbasz o aktywność fizyczną swojego dziecka

Jeśli w większości odpowiedzi wybrałeś wariant „a” lub „b”, możesz być zadowolony z aktywności fizycznej Twojej rodziny. Pamiętaj, że wspólne, aktywne spędzanie czasu wolnego wpływa korzystnie na kształtowanie pozytywnego nastawienia dzieci do dbałości o własną sprawność w młodości i w życiu dorosłym.

Jeśli w większości odpowiedzi wybrałeś wariant „c” a zwłaszcza „d”, powinieneś bardziej zainteresować się aktywnością fizyczną Twoją i Twojej rodziny. Zalecana dla zdrowia dawka ruchu to przynajmniej 30 minut dziennie dla dorosłych oraz 60 minut – dla dzieci i młodzieży. Pamiętaj, że prawdziwe i zdrowe życie to aktywne życie.

Print Friendly