POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

Polecane

polecane

Publikacje opracowane przez ekspertów IŻŻ:

 
W 2012 r. w ramach Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, stanowiącego moduł w Narodowym Programie Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, w oparciu o obecny stan wiedzy w zakresie zapotrzebowania człowieka na energię i składniki pokarmowe, eksperci Instytutu Żywności i Żywienia, pod redakcją prof. Mirosława Jarosza, opracowali kolejną edycję polskich norm żywienia.
 
Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych
 wydane w 2008 roku to zbiór norm żywienia dla ludności Polski, z uwzględnieniem zaleceń międzynarodo­wych. Poruszane zagadnienia dotyczą:

  • zapotrzebowania człowieka na energię i składniki pokarmowe,
  • roli racjonalnego żywienia i aktyw­ności fizycznej w zapobieganiu nadwadze i otyłości oraz prze­wlekłym chorobom niezakaźnym,
  • żywności wzbogacanej i genetycz­nie zmodyfikowanej,
  • suplementów diety.

Tabele składu i wartości odżywczej żywności
 to książka przedstawiająca dane o wartości energetycznej i zawartości kilkudziesięciu składników odżywczych w produktach spożywczych i potrawach. Znajomość składu i wartości odżywczej żywności ma podstawowe znaczenie w realizacji prawidłowego sposobu żywienia i jest niezbędnym elementem edukacji żywieniowej.
  W ramach programu POL-HEALTH, Instytut Żywności i Żywienia pod kierownictwem prof. Mirosława Jarosza, przygotował wiele publikacji prezentujących zasady zdrowego żywienia, omawiających postępowanie w leczeniu żywieniowym przewlekłych chorób niezakaźnych i podkreślających znaczenie codziennej aktywności fizycznej. Została przygotowana również publikacja prezentująca zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach.Publikacje skierowane są zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.Materiały są ogólnie dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia.
  Książka skierowana jest do osób odpowiedzialnych za żywienie młodego pokolenia, chcących poznać najnowsze zalecenia żywieniowe. Przedstawiona wiedza pozwoli specjalistom z zakresu żywienia w przedszkolach kształtować dobre nawyki żywieniowe u dzieci.

 

 

 

 

 

Osoby zajmujące się żywieniem małych dzieci często zadają pytania o sposób komponowania jadłospisu, by posiłki były korzystne dla zdrowia, pokrywały zapotrzebowanie na różne składniki odżywcze, a przy tym były smaczne i chętnie jedzone przez dorastających konsumentów. Przedstawione w książce przykłady są dla pracowników przedszkoli wskazówkami, jak uatrakcyjnić jadłospisy i jednocześnie zapewnić odpowiednią wartość energetyczną i odżywczą planowanych posiłków.

 

 

 

 

Nieprawidłowe żywienie, mała aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość są powodem dramatycznych konsekwencji dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz powodem wielu chorób w wieku dorosłym.

W książce przedstawiono zweryfikowane naukowo poglądy na temat potrzeb żywieniowych i motorycznych dzieci i młodzieży oraz analizę stanu faktycznego w tym zakresie w Polsce. W części drugiej podano praktyczne zalecenia.

 

 

W szkole często dochodzi do pogorszenia sposobu odżywiania uczniów, którzy często kupują w sklepikach szkolnych wiele produktów niekorzystnych z żywieniowego punktu widzenia. Alternatywą dla takiego odżywiania są pełnowartościowe pod względem wartości odżywczej i atrakcyjne pod względem walorów smakowych obiady szkolne. Monografia zawiera 60 zbilansowanych obiadów, zalecenia z zakresu dobrej praktyki higienicznej oraz systemu HACCP uwzględniające specyfikę stołówek szkolnych.

  Broszura ma na celu upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia wśród ogółu społeczeństwa. Zawarto w niej uzasadnienie i rozwinięcie poszczególnych zasad, uwzględniające praktyczne aspekty doboru produktów spożywczych przy układaniu jadłospisów i przygotowy­waniu potraw. 

 

 

 

W dzisiejszych czasach szczególne znaczenie ma uświadamianie społeczeństwa o konieczności walki z nadwagą i otyłością oraz zagrożeniach z nimi związanych. W broszurze przedstawiono zalecenia dotyczące prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej, które należy stosować przy zapobieganiu i leczeniu otyłości oraz chorób układu krążenia, zespołu polimetabolicznego, nowotworów żywieniowozależnych, cukrzycy typu 2, osteoporozy.

 

 

 

 

 

 

Broszura skierowana jest do uczniów w wieku 10-12 lat i starszych. W sposób atrakcyjny, dowcipny i zachęcający do przeczytania przedstawiono w niej 10 zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży.


 

Broszura dla kobiet w ciąży i matek karmiących, w której omówiono zasady prawidłowego żywienia i podano praktyczne wskazówki żywieniowe mogące łagodzić dolegliwości ciążowe. Podano również przykładowy tygodniowy jadłospis z podziałem na 5 posiłków dziennie.

 

        11  Prawidłowe żywienie pacjentów podczas pobytu w szpitalu powinno być traktowane jako integralna część procesu terapeutycznego, współdecydująca o efektywności leczenia i szyb­kości powrotu do zdrowia. Monografia zawiera wytyczne uwzględniające aktualne zalecenia dotyczące żywienia w szpitalach  oraz przedstawia standardy leczenia żywieniowego i organizacji żywienia chorych w szpitalach. 
  Seria wydawnicza Instytut Żywności i Żywienia zaleca to zbiór poradników prezentujących wiele zaleceń żywieniowych przydatnych tak dla pacjentów, jak i lekarzy podstawowej opieki zdro­wotnej w leczeniu chorób żywieniowozależnych.Specjaliści z Instytutu Żywności i Żywienia pod redakcją prof. Mirosława Jarosza, w poradnikach przedstawiają nie tylko sposoby leczenia, lecz także profilaktyki poprzez odpowiednie zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej.W ramach serii ukazało się już ponad 20 tytułów oraz wiele dodruków i wznowień.

 

Album fotografii produktów i potrawJest to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywane w pracy dietetyka oraz w badaniach naukowych dotyczących oceny sposobu żywienia. Pozwala na przeprowadzenie prawidłowego wywiadu żywieniowego. Dostępne jest w wersji CD

Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie Polaków

Diagnoza stanu odżywienia, aktywności fizycznej
i żywieniowych czynników ryzyka otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych w Polsce
(1960-2005) przygotowana przez ekspertów IŻŻ pod kierownictwem prof. Mirosława Jarosza.

 

 

Inne publikacje ekspertów IŻŻ:

 

 
Liczmy kalorie
Autorzy: Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Krystyna IwanowWyd. Lek. PZWL
 
Liczmy wapń w diecie
Autorzy: Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Anna Wojtasik, Beata Przygoda, Krystyna IwanowWyd. Lek. PZWL
 
Liczmy cholesterol w diecie
Autorzy: Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Krystyna IwanowWyd. Lek. PZWL
 
Liczmy witaminy w diecie
Autorzy: Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Krystyna IwanowWyd. Lek. PZWL
 
Dieta bezglutenowa Co wybrać?
Red.: Hanna KunachowiczWyd. Lek. PZWL

Zasady żywienia. Planowanie i ocena
Autorzy: Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska, Halina TurlejskaWyd. Lek. PZWL 
 
Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych
i typowych potraw
Autorzy: Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Krystyna Iwanow, Beata PrzygodaWyd. Lek. PZWL
 
Jem zdrowo
Autorzy: Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Krystyna IwanowWyd. Lek. PZWL
Żywienie a choroba nowotworowa. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin.

Autorzy: Mirosław Jarosz, Iwona Sajór

Wydawca: PRIMOPRO

NAJNOWSZY PRAKTYCZNY PORADNIK ŻYWIENIOWY DLA OSÓB CHORYCH NA NOWOTWORY I ICH RODZIN

W ostatnim czasie coraz częściej podkreśla się, że prawidłowy sposób żywienia stanowi jeden z ważnych elementów wspomagających leczenie nowotworów złośliwych. Jednak rzetelna wiedza w tym zakresie nie jest wystarczająco rozpowszechniona.

Wychodząc na przeciw tym potrzebom, pod kierunkiem Pana prof. Mirosława Jarosza, zostały opracowane aktualne zalecenia żywieniowe dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin. Dzięki współpracy z Fundacją „Tam i z powrotem” zostały one wydane w formie poradnika w ramach Akcji „Razem zwyciężymy raka!”. Inicjatywa ta została wsparta przez Panią Annę Komorowską – żonę Prezydenta RP, która pogratulowała autorom przygotowania tak cennej publikacji dla chorych, ich rodzin i przyjaciół.

Poradnik jest dostępny bezpłatnie w Instytucie Żywności i Żywienia a także w wielu ośrodkach onkologicznych w całej Polsce. Istnieje także możliwość pobrania go w wersji elektronicznej ze strony internetowej Fundacji (zakładka Wydawnictwo, Poradniki)

 Praktyczny poradnik żywieniowy w odchudzaniu oraz profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych. Wydanie II, Autor: Aleksandra Cichocka

Wyd. Medyk Sp z o.o., Warszawa 2013.

Jest to doskonała pomoc we wprowadzeniu dietetycznych zaleceń w życie. Autorka podaje w książce aż 165 sprawdzonych przepisów na zdrowe i smaczne, a także łatwe w przygotowaniu potrawy, których spożywanie nie tylko wspomaga regulację przemiany materii, ale też pomaga zapobiegać wielu chorobom (m.in. cukrzycy oraz chorobom układu krążenia). Każdemu przepisowi przedstawionemu w poradniku towarzyszy tabela szczegółowo opisująca wartość odżywczą danej potrawy oraz jej kaloryczność”. 10 przykładowych jadłospisów z tej książki znajdziesz tutaj.

 Dieta śródziemnomorska w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2. Autor: W.B. Szostak, Aleksandra Cichocka

Wyd. Medyk Sp z o.o., Warszawa 2012.

 

Print Friendly