POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

Nowa żywność – bieżące przepisy

Autor: mgr inż. Bogumiła Krygier

Nowa żywność – bieżące przepisy

Rozwój nowych technologii powoduje pojawianie się nowych składników żywności stosowanych do środków spożywczych. Składniki te często nie były wcześniej stosowane w żywieniu ludzi w Unii Europejskiej.

Co to jest nowa żywność? – definicja

Nowa żywność to, żywność, która nie była spożywana w znacznym stopniu w Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r.

Przepisy prawne

Unijne przepisy dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącym nowej żywności i nowych składników żywności. Celem ww. rozporządzenia jest zharmonizowanie przepisów dotyczących zezwoleń na wprowadzanie do obrotu nowej żywności i nowych składników żywności na poziomie Unii Europejskiej (UE) oraz wprowadzenie wymogu przeprowadzania naukowej oceny w celu wykazania, że produkty te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ani dla środowiska.

Jak sprawdzić czy nowa żywność została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej?

Przykładami różnych typów nowej żywności są:

  • fitosterole/fitostanole (m.in. Decyzja Komisji 200/500/EC, 2007/343/WE),

  • sok noni – sok z owoców Morinda citrifolia L. (Decyzja Komisji 2003/426/EC),

  • produkty rolne z krajów trzecich – np. nasiona Chia (Decyzja Komisji 2009/827/EC),

  • ekstrakty z roślin – białko rzepakowe (Decyzja Wykonawcza Komisji 2014/424/UE),

  • nowe źródła składników odżywczych – olej z mikroalg bogaty w kwas dokozaheksaenowy (DHA) (Decyzja 2003/427/EC),

  • nowy proces produkcji – np. poddawanie pieczywa promieniowaniu UV (Decyzja Wykonawcza Komisji 2016/398).

Na stronie Komisji Europejskiej dostępna jest lista dokumentów autoryzacyjnych dotyczących nowej żywności i nowych składników żywności które dotychczas zostały dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Jest również wykaz wydanych Decyzji Komisji na mocy których odmówiono dopuszczenia do obrotu nowej żywności i nowych składników żywności.

Jakie są wymagania dotyczące nowej żywności, która ma być dopuszczona do stosowania w UE?

Nowa żywność oraz nowe składniki żywności, tak jak inne środki spożywcze dostępne na terenie Unii Europejskiej, nie mogą stanowić zagrożenia dla konsumenta lub wprowadzać go w błąd. Nie mogą również różnić się w takim stopniu od żywności i składników żywności, które mają zastępować, że ich zwykłe spożycie może być niekorzystne żywieniowo dla konsumenta.

Żywność oraz składniki nowej żywności, muszą przejść procedurę ewaluacyjną przed wprowadzeniem ich do obrotu.

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu nową żywność lub nowy składnik żywności jest zobowiązany do złożenia wniosku/aplikacji do danego państwa członkowskiego,
w którym żywność ta ma być wprowadzona do obrotu po raz pierwszy oraz przesłania kopii ww. wniosku/aplikacji do Komisji Europejskiej.

Wniosek w sprawie nowej żywności powinien zawierać niezbędne informacje z uwzględnieniem kopii badań prowadzonych na temat zgłaszanego produktu i wszelkie dostępne dokumenty, wskazujące na to, że dany produkt/składnik m.in. nie stanowi zagrożenia dla konsumenta oraz powinien zawierać odpowiednią propozycję znakowania.

Ocenę naukową bezpieczeństwa nowej żywności przeprowadzają jednostki naukowe krajów Unii Europejskiej. W uzasadnionych przypadkach istnieje praktyka oceny przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Nowa żywność podlega urzędowej kontroli żywności.

Jak znakować nową żywność?

W odniesieniu do znakowania warto zaznaczyć, że nowa żywność podlega ogólnym wymogom dotyczącym etykietowania określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. W niektórych przypadkach niezbędne może okazać się zamieszczenie na etykiecie dodatkowych informacji, zwłaszcza odnoszących się do opisu żywności, jej pochodzenia, składu lub warunków stosowania zgodnie z przeznaczeniem, w celu dopilnowania, aby konsumenci byli dostatecznie poinformowani o charakterze i bezpieczeństwie nowej żywności, zwłaszcza w odniesieniu do szczególnie wrażliwych grup ludności.

Print Friendly