POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

Nasi eksperci

nasi-eksperci

Kierownik Projektu

 

prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz – Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia,
Kierownik Zakładu Żywienia i Dietetyki z Kliniką Chorób Metabolicznych i Gastronterologii
e-mail: jarosz@izz.waw.pl

Eksperci

 

 

 

Prof. Mirosław Jarosz – lekarz gastroenterolog, specjalista żywienia człowieka, przedstawiciel Polski do współpracy z WHO w zakresie żywienia i Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla ds. żywienia i aktywności fizycznej (HLG) Komisji Europejskiej, ekspert ds. żywienia w forum doradczym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), lider Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, lider opracowania norm żywienia dla populacji polskiej, zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalach oraz standardów dietetycznych prewencji i leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych (zwłaszcza otyłości i nowotworów złośliwych); autor ok. 500 publikacji i współautor wielu monografii o zasięgu międzynarodowym, red. nauk. i współautor serii Instytut Żywności i Żywienia zaleca (Wyd. Lek. PZWL);

 

 

Asystent Projektu

 

mgr Magdalena Siuba-Strzelińska, dietetyk w  Zakładzie Żywienia i Dietetyki z Kliniką Chorób Metabolicznych i Gastronterologii IŻŻ
e-mail: msiuba@izz.waw.pl

 

4

 

 

Mgr inż. Magdalena Siuba-Strzelińska – absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji  SGGW, dietetyk, zastępca Kierownika Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki IŻŻ, asystent Dyrektora IŻŻ;  współrealizator różnych projektów i programów dot. zwalczania nadwagi i otyłości w Polsce (POL-HEALTH, Zachowaj równowagę); organizator konferencji i imprez promujących prawidłowe nawyki żywieniowe i zdrowy styl życia, współautor publikacji z zakresu dietorpofilaktyki i dietoterapii chorób  niezakaźnych, członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki i  Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

 

 

 

Asystent Kierownika Projektu

 

mgr Marta Brajbisz, dietetyk w  Zakładzie Żywienia i Dietetyki z Kliniką Chorób Metabolicznych i Gastronterologii IŻŻ
e-mail: mbrajbisz@izz.waw.pl

 

3

 

 

Mgr inż. Marta Brajbisz – dietetyk, psychodietetyk, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; entuzjasta idei wykorzystania hasła „Zachowaj Równowagę” w życiu codziennym, specjalizuje się w leczeniu żywieniowym chorób układu pokarmowego oraz chorób nowotworowych; autorka i współautorka wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

LIDERZY ZADAŃ

Lider zadania 1:

Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia

 

dr. n. med.  Zbigniew Kułaga – Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, IPCZD
e-mail: zakulaga@gmail.com

Eksperci4

 

 

 

 

Dr med. Zbigniew Kułaga – lekarz, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”; badacz w ToyBox-study: „Multifactorial evidence based approach using behavioural models in understanding and promoting fun, healthy food, play and policy for the prevention of obesity in early childhood” (7PR UE); koordynator i badacz w projektach: „Elaboration of the reference range of arterial blood pressure for the population of children and adolescents in Poland” (EEA & NFM Grants) i „Wartości referencyjne ciśnienia tętniczego polskich dzieci w wieku przedszkolnym” (NCBiR); autor i współautor ponad 50 artykułów i rozdziałów w podręcznikach dotyczących norm rozwojowych dzieci i młodzieży, norm ciśnienia tętniczego, epidemiologii nadwagi i otyłości wieku rozwojowego oraz socjoekonomicznych uwarunkowań nadwagi wśród dzieci i młodzieży polskiej.

 

 

 

Liderzy zadania 2:

Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży

 

prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska – Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Norm Żywienia, IŻŻ
e-mail: j.charzewska@izz.waw.pl

Eksperci8

 

 

 

Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska – realizator kilku  naukowych programów Komisji Europejskiej, NIH USA  oraz koordynator  interwencyjnego międzynarodo­wego, pod auspicjami WHO,  programu zwalczającego choroby układu krążenia; autor i współautor  około 150 prac oryginalnych i wielu poglądowych. Obszar badań naukowych: wpływ czynników żywieniowych na stan rozwoju fizycznego i zdrowia dzieci, młodzieży, osób dorosłych i w starszym wieku; ocena sposobu żywienia, stanu odżywienia i stanu rozwoju fizycznego; zaburzenia odżywiania; czynniki ryzyka rozwoju osteoporozy, niedożywienia i nadmiernej masy ciała; edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

 

 

 

 

dr inż. Katarzyna Wolnicka – Kierownik Pracowni Żywienia Zbiorowego Dzieci i Młodzieży, IŻŻ
e-mail: kwolnicka@izz.waw.pl

Eksperci3

 

Dr inż. Katarzyna Wolnicka – adiunkt w Instytucie Żywności Żywienia, koordynator projektu Ewaluacja Programu „Owoce w szkole”; współrealizator zadań programu POL-HEALTH; specjalista ds. suplementów diety; współautor rekomendacji i licznych publikacji (rozdziały, monografie) z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii, prawidłowego żywienia i stanu odżywienia populacji dzieci i młodzieży oraz interakcji żywność-lek; wykładowca w kształceniu dziennym i podyplomowym.

 

 

 

 

Lider zadania 3:

Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce

  

mgr Hanna Stolińska – Dietetyk, IŻŻ
e-mail: hstolinska@izz.waw.pl

Eksperci10

 

 

 

Mgr Hanna Stolińska – dietetyk kliniczny, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; konsultant dietetyczny, trener żywieniowy (program ,,Zdrowa kuchnia, zdrowe społeczeństwo”); weganka, specjalistka z zakresu diet wegetariańskich, autorka badania ,,Wpływ diety wegetariańskiej na gęstość mineralną kości u kobiet w okresie menopauzy; autorka i współautorka wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

 

Liderzy zadania 4:

Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności,  oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych, oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia

 

dr n. roln. Katarzyna Stoś, prof. nadzw. IŻŻ – Z-ca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności i Suplementów Diety
e-mail: kstos@izz.waw.pl

Eksperci6

 

 

Dr inż. Katarzyna Stoś, prof nadzw. IŻŻ – zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa żywności i suplementów diety, kierownik Zakładu Żywności i Suplementów Diety w Instytucie Żywności i Żywienia; ekspert w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej z zakresu prawa żywnościowego, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, nowej żywności, suplementów diety, witamin i składników mineralnych oraz innych substancji dodawanych do żywności; członek Komitetu Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. żywienia oraz żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego; członek International Life Sciences Institute (ILSI) Europe Expert Group on Paterns of Intake of Fortified Foods and Supplements; obszar badań naukowych: jakość zdrowotna żywności, zmniejszanie ryzyka chorób na tle wadliwego żywienia (szczególnie na tle niedoboru jodu); ocena składu, dawkowania, kwalifikacji i znakowania środków spożywczych, w tym suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, nowej żywności; wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

 

dr n. med. Agnieszka Jarosz – Kierownik Centrum Promocji Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, IŻŻ
e-mail: ajarosz@izz.waw.pl

Eksperci11

 

 

Dr n. med. Agnieszka Jarosz  – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (dziś: Warszawski Uniwersytet Medyczny), gdzie uzyskała również tytuł doktora nauk medycznych; kierownik Centrum Promocji Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej w Instytucie Żywności i Żywienia; obszar badań naukowych: wpływ żywienia na zdrowie, ocena czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, zapobieganie i leczenie chorób cywilizacyjnych; prowadzi szeroką działalność edukacyjno-szkoleniową.

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. n. roln. Hanna Kunachowicz – Kierownik Samodzielnej Pracowni Wartości Odżywczych Żywności
e-mail: h.kunachowicz@izz.waw.pl

Eksperci5

 

 

Prof. dr hab. Hanna Kunachowicz – wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia; w latach 1980–2011 kierownik Zakładu Wartości Odżywczych Żywności; uczestnik międzynarodowych badań  nad składem i wartością odżywczą żywności oraz bazami danych (FDB) w krajach Unii Europejskiej w ramach projektów CEECFOODS, EuroFIR, aktualnie EuroFIR Nexus i EuroFIR AISBL; obszar badań naukowych: wartość odżywcza białka w różnych produktach spożywczych i jego wykorzystaniem w organizmie; ocena wartości odżywczej produktów spożywczych, w tym preparatów niekonwencjonalnych lub otrzymanych metodami niekonwencjonalnymi; określenie zawartości w produktach spożywczych różnych składników odżywczych i  nieodżywczych oraz ich współzależności w przemianach biochemicznych w organizmie; współautor  Tabel składu i wartości odżywczych żywności w formie książkowej oraz w postaci elektronicznej bazy danych.

 

Kampania medialna na rzecz zmniejszania nadwagi i otyłości w Polsce w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 

dr n. med. Magdalena Białkowska – Centrum Promocji Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, IŻŻ
e-mail: mbialkowska@izz.waw.pl

 

 

Dr n med. Magdalena Białkowska – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, higieny żywności i żywienia, dietetyki; adiunkt w Instytucie Żywności i Żywienia; przewodnicząca Sekcji Dietetyki Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością; wieloletni lekarz w Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Żywności i Żywienia (terapia chorób żywieniowozależnych; od wielu lat edukuje lekarzy, pielęgniarki, żywieniowców i studentów w zakresie aktualnych osiągnięć w dietetyce; od wielu lat aktywnie popularyzuje wiedzę na temat znaczenia racjonalnego żywienia w profilaktyce chorób dietozależnych. Przez 18 lat była konsultantem medycznym zarówno systematycznie emitowanej audycji telewizyjnej przeznaczonej dla osób z otyłością pn. „Kwadrans na kawę” (TVP, Program 1), jak i sieci klubów samopomocy zrzeszających otyłych pacjentów (Klub Kwadransowych Grubasów); autorka i współautorka licznych prac naukowych, kilkunastu rozdziałów w książkach, monografii oraz wielu prac popularnonaukowych na temat chorób dietozależnych.

 

 

 

dr n. med. Agnieszka Jarosz – Kierownik Centrum Promocji Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, IŻŻ
e-mail: ajarosz@izz.waw.pl

 

Print Friendly