POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto
Konferencja kończąca projekt „Zachowaj równowagę”

Konferencja kończąca projekt „Zachowaj równowagę”

14.11.2016
Konferencja_grudzien_2016_baner_na_www

 

Projekt Zachowaj Równowagę dobiega końca

2 grudnia 2016 r. w Pałacu Prymasowskim (przy ul. Senatorskiej 13/15) w Warszawie odbędzie się podsumowanie sześciu lat działań Instytutu Żywności i Żywienia wraz instytucjami partnerskimi: Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Akademią Wychowania Fizycznego oraz Polskim Towarzystwem Dietetyki prowadzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z udziałem liderów Zadań projektu „Zachowaj Równowagę”, ich beneficjentami oraz zaproszonymi gośćmi.

Konferencja obejmie cztery ogólnopolskie Zadania projektu KIK/34 „Zachowaj Równowagę” prowadzonego pod nazwą „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Każde z Zadań obejmowało inny obszar edukacji żywieniowej:

Zadanie 1. pod nazwą „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”, w założeniu obejmowało udział 12.000 kobiet w ciąży, które mogły skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów i otrzymać materiały edukacyjne mające im pomóc w zaplanowaniu prawidłowej diety oraz ćwiczeń właściwych dla stopnia zaawansowania ciąży, jak również po urodzeniu dziecka.

W ramach Zadania 2. pod nazwą „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”, 1.600 szkół i przedszkoli z całej Polski wzięło udział w akcji „Szkoła/Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”, w ramach której nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie podjęli działania dla poprawy sposobu żywienia i aktywności fizycznej przy wsparciu specjalnych materiałów edukacyjnych.

W Zadaniu 3. pod nazwą „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce” 2.111 osób z nadwagą i otyłością miało okazje wziąć udział w jednej z 32 edycji 12-tygodniowych programów redukcji masy ciała, pod kompleksowa opieką dietetyków, rehabilitantów, psychologów i lekarzy.

Skierowane do konsumentów Zadanie 4. pod nazwą „Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych, oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia” objęło ponad 6 mln osób, które uzyskały informacje na temat wartości odżywczej produktów spożywczych oraz ich znakowania, zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej – dzięki działaniom edukacyjnym realizowanym m.in. w sieciach marketów w Polsce oraz w Internecie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rezultaty poszczególnych Zadań Projektu oraz omówione przez ekspertów Projektu, jego uczestników i osoby realizujące je podczas debaty eksperckiej zakończonej rekomendacjami płynącymi z uzyskanych doświadczeń. Konferencja będzie również okazją do nakreślenia planów na przyszłość jako kontynuacji kończącego się projektu „Zachowaj Równowagę” w kontekście nowych wyzwań stojących przed Instytutem Żywności i Żywienia im. im. prof. dra med Aleksandra Szczygła.

Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na temat konferencji lub otrzymać zaproszenie na konferencję, prosimy o kontakt mailowy na adres: konferencje@izz.waw.pl

Patroni konferencji

Patroni instytucjonalni

Patroni_ Instytucjonalni

Patronat Honorowy

logo_minister

Patroni medialni

Patroni Medialni

 

 

Print Friendly