POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

MEDIA WSPIERAJĄ IŻŻ W WALCE Z EPIDEMIĄ NADWAGI I OTYŁOŚCI W POLSCE

Media wspierają IŻŻ w walce z epidemią nadwagi i otyłości w Polsce

 

W konferencji prasowej Instytutu Żywności i Żywienia – zatytułowanej „Epidemia otyłości w Polsce: Czy jesteśmy na nią skazani? Jak  z nią walczyć?” –  uczestniczyło 26 dziennikarzy z różnych redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. W efekcie w ciągu zaledwie kilku dni w mediach ukazało się aż 130 publikacji dotyczących tematyki poruszanej na konferencji.

Konferencja prasowa, która odbyła się w czwartek 6 marca 2014 r. w siedzibie Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) w Warszawie miała na celu zwrócenie uwagi mediów, a za ich pośrednictwem uwagi całego społeczeństwa, na narastającą epidemię nadwagi i otyłości w Polsce. Już ponad połowa dorosłej populacji naszego kraju ma nadmierną masę ciała. Problem ten obecnie dotyczy ponad 60 proc. mężczyzn i około 50 proc. kobiet.

Eksperci IŻŻ przedstawili na konferencji nie tylko powagę i skalę problemu, lecz także konkretne środki i działania, które pomagają w walce z tym niebezpiecznym zjawiskiem. Jako przedstawiciel Polski ds. współpracy z WHO w zakresie żywienia oraz Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla ds. żywienia i aktywności fizycznej (HLG) Komisji Europejskiej – prof. Mirosław Jarosz, dyrektor IŻŻ, we wstępnym referacie przedstawił dramatyczne dane dotyczące cywilizacyjnych konsekwencji nadwagi i otyłości oraz „EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020” – strategię KE zaprezentowaną na posiedzeniu HLG podczas greckiej prezydencji w Unii Europejskiej. Następnie dr Wioleta Respondek i mgr Hanna Stolińska przedstawiły m.in. pierwsze wyniki bezpłatnych 12-tygodniowych programów redukcji masy ciała, zaprojektowanych i realizowanych przez IŻŻ wraz z Polskim Towarzystwem Dietetyki. Programy te są elementem projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” (znanego pod skróconą nazwą „Zachowaj równowagę”), który jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  i współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Z informacji przedstawionych na konferencji wynika, że do tej pory już ponad 350 osób w siedmiu miastach Polski skorzystało z 12-tygodniowych programów redukcji masy ciała. W pierwszych 7 (z 32 zaplanowanych) edycjach uczestnicy zrzucili już łącznie prawie 1,5 tony nadmiernej wagi!

W konferencji wzięło udział w sumie 26 dziennikarzy reprezentujących takie redakcje, jak: Polsat, Superstacja, Polskie Radio, TV Trwam, Super Linia, Świat Zdrowia, Żyj Zdrowo i Aktywnie czy Super Express. W efekcie, tylko do 10 marca ukazało się w mediach aż 130 publikacji dotyczących tematów omawianych na konferencji.

Oprócz dziennikarzy w konferencji uczestniczyli także znamienici goście z Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wśród prelegentów, obok ekspertów IŻŻ, była również mgr Emilia Straszewska, przedstawicielka Uzdrowiska Uniejów-Park (Instytut Zdrowia Człowieka w Uniejowie), w którym realizowany jest aktualnie 12-tygodniowy program redukcji masy ciała.

Na koniec, o korzyściach takiego programu dla zdrowia fizycznego i psychicznego opowiedziała, na podstawie własnych doświadczeń, szczęśliwa uczestniczka warszawskiej edycji – Pani Danuta Kaszyńska.

***

Dodatkowe informacje na temat projektu „Zachowaj równowagę” można znaleźć na stronie internetowejwww.zachowajrownowage.pl, a dotyczące SPPW na: www.programszwajcarski.gov.pl.

Print Friendly
Print Friendly