POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

HARMONIJNY ROZWÓJ DZIECKA

Autorzy: dr Renata Czarniecka, dr Dorota Trzcińska

STAN AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ POLSKICH DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH

Wśród dzieci 6–7-letnich w Polsce prawie 30% chłopców i 33% dziewcząt nie spełnia minimum ilościowego aktywności fizycznej wymaganego dla tej grupy wiekowej, czyli codziennego wysiłku. Jakość tej aktywności w przypadku 37% dzieci nie spełnia również wymaganego minimum 30 minut ruchu dziennie (Drabik J. 1995). Obserwacja zmian aktywności fizycznej polskiej młodzieży od końca lat 90. pozwala stwierdzić, że jej poziom systematycznie się obniża wraz z wiekiem i jest stale niższy od zalecanego (badania HBSC 2010).

Dzieci i młodzież bardzo dużo czasu poświęcają na zajęcia tzw. sedenteryjne, czyli wykonywane w unieruchomieniu ciała, zwykle w pozycji siedzącej, choć rekomenduje się spędzanie maksymalnie 2 godzin dziennie przed monitorem (oglądanie TV, gry komputerowe, korzystanie z Internetu). Z badań HBSC wynika, że wysoki odsetek dzieci i młodzieży spędza ponad 4 godziny dziennie przed ekranem. Najpopularniejsza jest telewizja (ok. 22% w zwykłym tygodniu i ok. 45% w weekend), znaczna część uczniów korzysta z Internetu (odpowiednio ok. 22% i ok. 39%), nieznacznie mniej osób spędza czas, grając w gry komputerowe (odpowiednio ok. 17% i 33%).

 

Print Friendly
Print Friendly