POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

HARMONIJNY ROZWÓJ DZIECKA

KONKURS OLIMPIADA DOBREJ FORMY

Konkurs Olimpiada Dobrej Formy jest kierowany do uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych, realizujących projekt Zachowaj Równowagę.
W ramach tego wydarzenia uczniowie szkoły mają do wykonania cztery zadania: zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej nt. zdrowego żywienia i aktywności fizycznej skierowanej do rodziny/rodziców i rodzeństwa oraz 3 inne zadania do wyboru. Zadania te opisane są w regulaminie konkursu. Jedna z konkurencji do wyboru musi być związana z rozwijaniem aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży.
Realizacja kampanii edukacyjnej nt. zdrowego żywienia i aktywności fizycznej skierowanej do rodziny/rodziców i rodzeństwa jest zadaniem wspólnym dla szkoły, przy realizacji zadań do wyboru uczniowie poszczególnych klas mogą współdziałać lub rywalizować między sobą.
Za koordynację przebiegu Konkursu w szkole odpowiedzialny jest Lider projektu Zachowaj Równowagę. Lider ma za zadanie wyłonienie grupy 6-10 uczniów, ochotników, którzy będą go wspierać w realizacji Konkursu. Uczniowie ci utworzą grupę nazywaną „Strażnicy dobrej formy”.
Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w konkursie będą zobowiązane do przesłania na adres e-mail: olimpiada@solskibm.pl, Sekretariatu Konkursu, formularza zgłoszeniowego do dnia 15 grudnia 2013 r. Dokumentację z działań należy przesłać pocztą na adres Organizatora Konkursu (z dopiskiem Olimpiada Dobrej Formy) do 15 maja 2014 r. Nagroda dla zwycięskiej szkoły jest sprzęt sportowy o wartości 4 000 zł.

Regulamin konkursu znajdziesz tutaj.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

Szablon raportu z przeprowadzonych działań do pobrania tutaj.

 

Print Friendly
Print Friendly