POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

HARMONIJNY ROZWÓJ DZIECKA

CERTYFIKAT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Certyfikat w zakresie żywienia /

Certyfikat z zakresu aktywności fizycznej

 

Certyfikat w zakresie żywienia

Kryteria

Opis

Dokumentacja

Organizacja wspólnych II śniadań na terenie szkoły, zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej Umożliwienie uczniom spożycia II śniadania w klasie, stołówce lub innym pomieszczeniu wspólnie z nauczycielem. Wyznaczenie miejsca do spożywania np. II śniadania, szklanki mleka (np. klasa, stołówka). Zapewnienie co najmniej 15-minutowej przerwy, w trakcie której uczniowie mogą spokojnie spożyć śniadanie Raport (1/rok):

 • wyszczególnienie miejsca
 • % uczniów (lub jakie klasy, roczniki) mających możliwość spożycia śniadania w klasie, stołówce lub innym wyznaczonym pomieszczeniu
Zapewnienie obiadów szkolnych (jeśli są prowadzone) zgodnych z zaleceniami/normami Jadłospisy/posiłki zgodne z zaleceniami IŻŻ.Prowadzenie monitoringu ilości uczniów korzystających z posiłków szkolnych, ewentualnie zwiększanie odsetka uczniów korzystających z obiadów (jeśli są prowadzone) Raport (1/rok):

 • 10-dniowy jadłospis z dowolnie wybranej dekady każdego z semestrów (1 dekadowy jadłospis na semestr)
 • % uczniów korzystających z obiadów
Zmiana asortymentu w sklepikach szkolnych, automatach z napojami i żywnością sprzedawaną na terenie szkoły na prozdrowotne Zmiana asortymentu sklepiku szkolnego, wprowadzenie produktów prozdrowotnych (np. owoce, warzywa, kanapki z pieczywa razowego, nabiał, soki 100% niesłodzone) Raport (1/rok):

 • lista produktów wycofanych ze sprzedaży
 • lista produktów prozdrowotnych wprowadzonych do sprzedaży
Ograniczenie wpływu reklamy żywności i napojów na terenie szkoły Usuwanie reklamy żywności niezalecanej w żywieniu dzieci (np. reklamy słodyczy, słonych przekąsek, słodzonych napojów) Raport (1/rok):

 • informacja czy na terenie szkoły znajduje się reklama żywności niezalecanej w żywieniu dzieci
 • informacja dotycząca czy usunięto reklamę
Umieszczanie na terenie szkoły plakatów promujących zdrowe żywienie i/luborganizacja wystawy prac uczniów promującej zdrowe żywienie Wprowadzanie plakatów, posterów o prawidłowym żywieniu dostępnych dla całej społeczności szkolnej przez cały rok szkolny (na korytarzach, w poszczególnych klasach) i/lub zorganizowanie stałej wystawy prac uczniów na temat prawidłowego żywienia (trwającej cały rok szkolny) Raport (1/rok):

 • zdjęcia plakatów itp. z opisem miejsca i czasem ekspozycji

i/lub

 • zdjęcia wystaw promujących zdrowe żywienie z opisem miejsca i czasu ekspozycji
Rozwijanie zdolności i wiedzy kulinarnej uczniów zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne) Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań:

 • zajęcia kulinarne, wspólne przygotowywanie potraw,
 • prowadzenie przyszkolnego ogródka, hodowla ziół (np. w klasach),
 • zajęcia ze specjalistą
Raport (1/rok):

 • krótki opis przeprowadzonych zajęć
 • zdjęcia z zajęć
 • % uczniów uczestniczących w zajęciach lub jakie klasy/roczniki są objęte zajęciami
Organizacja pikników, festynów rodzinnych lub innych imprez upowszechniających zdrowy styl życia Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań:

 • organizacja pikników, festynów lub innych imprez upowszechniających zdrowy styl życia z udziałem rodziców (co najmniej jedna taka impreza w roku szkolnym)
Raport (1/rok):

 • krótki opis imprez
 • zdjęcia z imprez
Edukacja rodziców Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań:

 • organizacja pogadanek, prelekcji,
 • edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej szkoły lub innych form (np. ulotki rozdawane na zebraniach)
Raport (1/rok):

 • krótki opis podjętego działania (rodzaj, ilość)
 • listy obecności rodziców
Organizowanie zajęć motywujących uczniów do samodzielnych prozdrowotnych wyborów Podjęcie przynajmniej jednego z przykładowych działań:

 • warzywne wtorki,
 • wycieczki na okoliczne stragany, konkursy, quizy z wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia,
 • prowadzenie działu o prawidłowym żywieniu w gazetce szkolnej lub inne
Raport (1/rok):

 • krótki opis działań
 • zdjęcia z podjętych działań
 • % uczniów uczestniczących w zajęciach lub jakie klasy/roczniki są objęte zajęciami
Organizowanie na terenie szkoły programów edukacyjnych Prowadzenie co najmniej jednego programu edukacyjnego, np.: Owoce w szkole, Szklanka mleka, Trzymaj Formę, Szkoła Promująca Zdrowie lub inne własne. Organizacja i wdrożenie programu Raport (1/rok):

 • opis programu (w przypadku programu własnego)
 • zdjęcia z realizacji
 • % uczniów uczestniczących w programie lub jakie klasy/roczniki są objęte zajęciami

Certyfikat z zakresu aktywności fizycznej

Kryteria

Opis

Dokumentacja

Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci Zorganizowanie i przeprowadzenie minimum raz w roku jednej z wymienionych form (do wyboru):

 • konkurs taneczny, gimnastyczny,
 • międzyklasowe zawody/turnieje sportowe,
 • imprezy promujące aktywność fizyczną (np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka, piknik – pożegnanie lata, powitanie lata), w czasie których będą konkursy sportowe dla dzieci wg założeń przedstawionych w materiałach szkoleniowych dla lidera lub innych form wg własnych propozycji (w zależności od możliwości i tradycji szkoły, zainteresowań i potrzeb dzieci tak, by motywować je do dodatkowej aktywności ruchowej)
Raport (1/rok):

 • zdjęcia z imprezy,
 • scenariusz imprezy
 • % dzieci, które wzięły udział
Edukacja dzieci w zakresie aktywności fizycznej Realizacja treści związanych z aktywnością fizyczną (podstawa programowa) w oparciu o metodę projektu (np. tematyka związana ze spędzaniem czasu wolnego w rodzinie, sprawność a zdrowie, znani sportowcy itp.) Raport (1/rok):

 • krótki opis działań
 • zdjęcia z zajęć,
 • % dzieci uczestniczących w zajęciach
 • wybrane prace dzieci
Wdrożenie systemu oceniania z wychowania fizycznego i oferty zajęć do wyboru w ramach 2 godzin WF Wdrożenie systemu oceniania z wychowania fizycznego, zgodnego z aktualnym rozporządzeniem, który będzie pełnił funkcję motywującą ucznia do podejmowania samodzielnej aktywności ruchowej w czasie wolnym.Wdrożenie oferty zajęć do wyboru w klasach IV-VI (w ramach zajęć WF w systemie klasowo-lekcyjnym lub jako min. 1 godzina zajęć do wyboru) Raport (1/rok):

 • przedmiotowy system oceniania z WF
 • model organizacyjny wychowania fizycznego w szkole (dla II etapu edukacji)
Edukacja rodziców nt. roli aktywności ruchowej w prawidłowym rozwoju ich dzieci Podjęcie przynajmniej jednego z przykładowych działań:

 • organizacja prelekcji,
 • edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola lub innych form (np. ulotki, broszury)
Raport (1/rok):

 • krótki opis podjętego działania (rodzaj, ilość)
 • % uczestniczących rodziców
Print Friendly
Print Friendly