Harmonijny rozwój dziecka

JAK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WPŁYWA NA ZDROWIE TWOJEGO DZIECKA

 Autorzy: prof. dr hab. Jadwiga Charzewska, dr Elżbieta Chabros, dr Renata Czarniecka, dr Dorota Trzcińska

                                                                                                          ...

 

JAK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

WPŁYWA NA ZDROWIE TWOJEGO DZIECKA

 

Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników pozwalającym zadbać o zdrowie. Rodzina pełni ogromną rolę w nauczeniu dzieci, jak być i pozostać aktywnym. Oznacza to, że osoby, które już w dzieciństwie aktywnie spędzały czas wolny, najprawdopodobniej będą brały czynny udział w rekreacji w okresie dorosłym. Kształtowanie nawyku systematycznej aktywności fizycznej i zaszczepienie w dziecku zamiłowania do ruchu będzie więc procentować w całym jego późniejszym życiu.

Czy wiesz, że…

Z opracowanej w latach 70. XX w. koncepcji czynników zdrowia (ryc. 1) wynika, że jego stan jest zależny od naszego stylu życia aż w 50%. Idea ta stworzyła podstawy do rozwoju promocji zdrowia. 


Wykres. 1. Uwarunkowania zdrowia (wg Lalondea)

 

Wśród  najważniejszych korzyści wynikających dla zdrowia z uprawiania aktywności fizycznej wymienić można:

– poprawę ogólnej sprawności fizycznej,

– zwiększenie wydolności organizmu,

– wpływ na wzrastanie i mineralizację kości oraz wartość szczytowej masy kostnej,

– zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej bez utraty tkanki mięśniowej,

– zwiększenie aktywności procesów metabolicznych, co pozwala na utrzymanie należnej masy ciała,

– wzmocnienie siły mięśniowej i koordynacji ruchów, co przyczynia się do zachowania prawidłowej postawy ciała,

– usprawnienie układu krążenia, polepszenie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych całego organizmu,

– zachowanie w granicach normy ciśnienia tętniczego krwi w spoczynku i obniżenie jego wartości w czasie wysiłku,

– podwyższenie stężenia HDL–cholesterolu (tzw. dobrego cholesterolu, chroniącego organizm przed miażdżycą) i obniżenie stężenia LDL–cholesterolu (tzw. złego cholesterolu, miażdżycorodnego),

– poprawę wykorzystania glukozy przez komórki,

– poprawę sprawności układu oddechowego poprzez zwiększenie zdolności pochłaniania tlenu,

– poprawę samopoczucia, zmniejszenie napięć i stresów,

– poprawę ogólnego stanu zdrowia.

 

Czy wiesz, że...

Wartością rodzinnej aktywności ruchowej są nie tylko efekty zdrowotne, czy w przypadku rekreacji plenerowej kontakt z naturą, lecz przede wszystkim dobre samopoczucie psychofizyczne rodziców wynikające z satysfakcji i spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym.

 


 

/img/layouts/default/pdf.png /img/layouts/default/printer.png