POL
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA I CENTRUM ZDROWIA DZIECKA WALCZĄ O ZDROWIE PRZYSZŁYCH MAM I ICH DZIECI

Zdrowie kobiet ciężarnych i karmiących tematem konferencji prasowej

 

„Mamo, zadbaj o siebie” – pod takim hasłem odbyła się w siedzibie Instytutu Żywności i Żywienia konferencja prasowa dotycząca żywienia i aktywności fizycznej kobiet w okresie ciąży i karmienia, zorganizowana we współpracy z Instytutem „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka w ramach projektu „Zachowaj równowagę”.

Dziennikarze z kilkunastu redakcji prasowych, radiowych i internetowych – w tym m.in. z Polskiej Agencji Prasowej (PAP), Informacyjnej Agencji Radiowej (IAR), magazynów: „Zdrowie”, „Wysokie Obcasy” i „M jak Mama” – we wtorek 11 lutego br. uczestniczyli w zorganizowanej w ramach projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” (skrócona nazwa: „Zachowaj równowagę”) konferencji prasowej poświęconej zdrowiu przyszłych mam i ich dzieci. Poza dziennikarzami, w konferencji wzięło udział także wielu znamienitych gości, w tym m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Podczas konferencji eksperci Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) oraz Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) przedstawili m.in. najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące problemu nadwagi i otyłości w Polsce wśród kobiet w ciąży oraz związanych z tym powikłań zdrowotnych zarówno u matek, jak i ich dzieci. Zaprezentowali też program działań edukacyjnych skierowanych do kobiet w ciąży i matek karmiących. Do końca marca 2016 r. łącznie aż 28 tys. kobiet w Polsce ma być objętych tymi działaniami. Są one realizowane dzięki współpracy IŻŻ oraz IPCZD za pośrednictwem wybranych w drodze konkursu placówek leczniczych i profesjonalistów medycznych w całym kraju.

Kobiety ciężarne i karmiące objęte programem otrzymują specjalnie dla nich opracowane materiały edukacyjne (m.in. bogato ilustrowane broszury, ulotki i kalendarz), które mają im pomóc w zaplanowaniu prawidłowej diety oraz ćwiczeń – właściwych dla stopnia zaawansowania ciąży i stanu zdrowia kobiet w tym okresie, a także po urodzeniu dziecka.

W czasie konferencji prasowej odbyła się emisja filmu będącego zapisem „sondy ulicznej” przeprowadzonej wśród młodych kobiet z Warszawy. Pytane były one o różne zagadnienia i problemy związane z żywieniem i aktywnością fizyczną w czasie ciąży i okresu karmienia. Sonda wykazała, że potoczna wiedza na te tematy pozostawia wciąż sporo do życzenia, a potrzeba edukacji jest ogromna. Ponadto, w czasie konferencji eksperci zaprezentowali infografikę edukacyjną, która została opracowana specjalnie na potrzeby programu.

Przypomnijmy, że program edukacyjny dla kobiet ciężarnych i karmiących jest częścią dużego projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, znanego także pod skróconą nazwą „Zachowaj równowagę”. Projekt ten jest realizowany przez IŻŻ wraz z partnerami w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w którego finansowaniu partycypuje również Ministerstwo Zdrowia.

 ***

Dodatkowe informacje na temat projektu „Zachowaj równowagę” można znaleźć na stronie internetowejwww.zachowajrownowage.pl, a dotyczące SPPW na: www.programszwajcarski.gov.pl.

Print Friendly
Print Friendly