POL
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

Naukowcy opracowali skuteczną metodę walki z otyłością

Naukowcy opracowali skuteczną metodę walki z otyłością

Już blisko 60 proc. dorosłych Polaków zmaga się z nadwagą lub otyłością. Na rynku mnożą się więc firmy oferujące różne szybkie, „cudowne” diety i terapie odchudzające
─ często  nieskuteczne lub wręcz szkodliwe. Tymczasem naukowcy z Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) opracowali i wdrożyli z sukcesem prawdziwie bezpieczną i skuteczną metodę odchudzania. Dzięki niej już ponad 1700 osób z całej Polski zrzuciło łącznie 9 ton nadmiernej masy ciała.

Instytut Żywności i Żywienia podsumował i przedstawił wyniki realizacji 42 edycji 12-tygodniowych programów redukcji masy ciała (PRMC) przeprowadzonych w wybranych placówkach medycznych (przychodnie, szpitale) na terenie całego kraju w ramach polsko-szwajcarskiego projektu Zachowaj Równowagę. W programach tych uczestniczyło do tej pory ponad 1700 osób z nadwagą lub otyłością (BMI ≥ 25 kg/m2 i  ≤ 45 kg/m2). Zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Po zsumowaniu i analizie wszystkich danych okazało się, że aż
u 95 proc. osób udało się uzyskać spadek masy ciała ─ od kilku do kilkunastu kilogramów (średnio o około 5 kg na osobę, łącznie aż o 9 ton). Na tym jednak nie koniec. U znacznej części pacjentów poprawiły się także inne istotne wskaźniki i parametry zdrowia: obniżył się poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi oraz stężenie glukozy na czczo.

Realizacja 12-tygodniowych programów redukcji masy ciała w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, pokazuje, że skuteczna walka z otyłością i nadwagą jest możliwa. Nie możemy zmarnować tego sukcesu. Doświadczenia płynące z realizacji tych programów powinny być wykorzystane przez polski rząd w walce z epidemią otyłości. Kontynuacja tej walki jest konieczna, bo otyłość jest groźną chorobą, która generuje szkody i koszty nie tylko dla społeczeństwa, lecz także dla służby zdrowia i gospodarki kraju ─ podkreśla prof. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz kierownik polsko-szwajcarskiego projektu Zachowaj Równowagę.

Do dużej skuteczności PRMC (pełna nazwa: „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”) przyczynił się przede wszystkim fakt, że pacjenci byli objęci kompleksową opieką zespołu terapeutycznego. W jego skład wchodził lekarz, dietetyk, rehabilitant oraz psycholog. Na tym nie koniec. IŻŻ dopuszczał do realizacji programu tylko te placówki opieki zdrowotnej (mające umowy
z NFZ), które były w stanie zapewnić warunki do przeprowadzenia wielu istotnych dla powodzenia programu działań (m.in. sala ćwiczeń i basen, laboratorium analityczne, możliwość wykonania i oceny próby wysiłkowej). Programy realizowane były według precyzyjnych wytycznych opracowanych przez ekspertów IŻŻ. W każdej z 42 edycji PRMC mogło uczestniczyć do 50 pacjentów.DSC_0159

W ramach naszego projektu walki z otyłością oprócz 12-tygodniowych programów redukcji masy ciała w placówkach służby zdrowia, w całym kraju organizowaliśmy też dietetyczne punkty konsultacyjne (DPK), w których pacjenci z nadwagą i otyłością oraz innymi problemami związanymi z żywieniem mogli korzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez wykwalifikowanych dietetyków. W kilkudziesięciu takich punktach z fachowych porad
i materiałów edukacyjnych skorzystało już około 10 tys. osób
 – dodaje Hanna Stolińska-Fiedorowicz, koordynująca z ramienia IŻŻ realizację PRMC i DPK w ramach projektu Zachowaj Równowagę.

Według ostatnich szacunków już 64 proc. mężczyzn w naszym kraju ma nadmierną masę ciała (BMI > 25 kg/m2). W przypadku kobiet odsetek ten sięga już 49 proc. Niestety, według opublikowanych niedawno prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) epidemia otyłości będzie w najbliższych dekadach narastać w całej Europie, w tym także w Polsce (co dotyczy zwłaszcza mężczyzn).

Lekarze i dietetycy z IŻŻ ostrzegają przed lekceważeniem nadwagi i otyłości, zwłaszcza
u dzieci i młodzieży. Podkreślają, że otyłość to nie tylko defekt estetyczny, lecz groźna choroba i główna przyczyna wielu innych chorób, takich jak: cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia (udar mózgu, nadciśnienie tętnicze), nowotwory złośliwe (rak jelita grubego, sutka, gruczołu krokowego) czy kamica żółciowa.

Wszystkie opisane wyżej działania są częścią większego, realizowanego od kilku lat, projektu pod nazwą „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” – współfinansowanego przez Szwajcarię (85%) w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia (15%). Projekt ten, szerzej znany pod skróconą nazwą Zachowaj Równowagę, realizuje Instytut Żywności i Żywienia we współpracy z partnerami: Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Polskim Towarzystwem Dietetyki.

Więcej informacji na temat PRMC, DPK, projektu Zachowaj Równowagę oraz zasad zdrowego żywienia znaleźć można na stronie internetowej www.zachowajrownowage.pl.

Print Friendly
Print Friendly