POL
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

ZDROWE ODCHUDZANIE - ZAPYTAJ DIETETYKA

OGŁOSZENIE

Instytut Żywności i Żywienia w ramach projektu ,,Zachowaj Równowagę’’ poszukuje chętnych dietetyków lub placówek medycznych (mających możliwość współpracy z dietetykiem) posiadających kontrakty z NFZ w całej Polsce do zorganizowania Dietetycznych Punktów Konsultacyjnych (DPK). W ramach działalności DPK w placówkach medycznych dietetyk będzie przyjmował i edukował pacjentów z nadwagą i otyłością oraz chorobami dietozależnymi w oparciu o przygotowane przez IŻŻ materiały. Warunkami prowadzenia DPK jest dostępność pomieszczenia na spotkania z dietetykiem i akceptacja kwalifikacji dietetyka przez Instytut Żywności i Żywienia we współpracy z Polskim Towarzystwem Dietetyki. Wynagrodzenie będzie zależne od czasu działalności DPK (do 1,5 miesięca) i liczby przyjętych pacjentów. Zgłaszać się mogą dietetycy (mający  możliwość otwarcia DPK w określonej placówce medycznej posiadającej kontrakt z NFZ), jak również placówki medyczne, posiadające kontrakt z NFZ, chętne do zorganizowania DPK. Poradnictwo w DPK prowadzone jest według określonego schematu; każdy pacjent ma zakładaną  kartę porady, na koniec działalności DPK Dietetyk sporządza raport.

Chętnych prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia – Dietetyka lub Placówki Medycznej, a także Kwestionariusza Dietetyka. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy kierować na adres jarosz.zaklad@izz.waw.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Żywności i Żywienia, Zakład Żywienia i Dietetyki, ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa (z dopiskiem: Program Szwajcarski – DPK) do dnia 23.09.2016r. Rozpoczęcie działalności  DPK przewidziane jest na październik 2016 r., zakończenie 15.11.2016 r.

Do pobrania:

Print Friendly
Print Friendly