POL
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

DLA KONSUMENTÓW I PRODUCENTÓW - CZYTAJMY ETYKIETY

Autorzy: mgr inż. Barbara Wojda, mgr inż. Agnieszka Surwiłło

Jaką informację o produkcie producent powinien umieścić na etykiecie?

Producenci są zobowiązani do znakowania żywności według wymogów prawnych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności […]. Od 13 grudnia 2016 r. każdy produkt powinien zawierać na opakowaniu informację o wartości odżywczej.

Na etykiecie produktu spożywczego obowiązkowe jest podanie następujących danych szczegółowych.

 1. Nazwa żywności.
 2. Wykaz składników (wszystkie składniki, w tym dodatki do żywności, są umieszczane
  w malejącej kolejności ich masy w momencie użycia ich przy wytwarzaniu danego produktu w stosunku do masy netto, w tym występujących substancji dodatkowych w produkcie).

Dopuszczone jest pominięcie wykazu składników w następujących środkach spożywczych:

 1. a) świeże owoce i warzywa, w tym ziemniaki, które nie są obrane, pokrojone ani podobnie przygotowane;
 2. b) woda gazowana, której opis wskazuje, że została nasycona dwutlenkiem węgla;
 3. c) ocet uzyskany wyłącznie z jednego podstawowego produktu metodą fermentacyjną, pod warunkiem że nie zostały dodane żadne inne składniki;
 4. d) ser, masło, fermentowane mleko i śmietana/śmietanka, do których nie zostały dodane składniki inne niż przetwory mleczne, enzymy spożywcze i kultury drobnoustrojów niezbędne do produkcji lub, w przypadku sera innego niż ser świeży i ser topiony, sól potrzebna do jego produkcji;
 5. e) środki spożywcze zawierające jeden składnik, gdy:
 • nazwa środka spożywczego jest identyczna z nazwą składnika; lub
 • nazwa środka spożywczego umożliwia wyraźne zidentyfikowanie charakteru składnika.

W wykazie składników nie muszą być uwzględniane komponenty żywności:

 1. a) komponenty składnika, które zostały tymczasowo oddzielone podczas procesu produk­cyjnego i później ponownie dodane w ilości nieprzekraczającej ich pierwotnej zawartości;
 2. b) dodatki do żywności i enzymy spożywcze:
 • których obecność w danym środku spożywczym wynika wyłącznie z faktu, że były zawarte w jednym lub w większej liczbie składników takiego środka spożywczego, zgodnie z zasadą przenoszenia, o której mowa w art. 18 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, pod warunkiem że nie pełnią one żadnej funkcji technologicznej w produkcie gotowym; lub
 • które są stosowane jako substancje pomocnicze w przetwórstwie;
 1. c) stosowane w ilościach ściśle niezbędnych nośniki i substancje, które nie są dodatkami do środków spożywczych, lecz są stosowane w taki sam sposób i w tym samym celu co nośniki;
 2. d) substancje, które nie są dodatkami do żywności, lecz są stosowane w taki sam sposób i w tym samym celu co substancje pomocnicze w przetwórstwie i są nadal obecne w produkcie gotowym, nawet w zmienionej formie;
 3. e) woda:
 • jeżeli woda jest użyta podczas procesu produkcyjnego wyłącznie do odtworzenia składnika użytego w postaci skoncentrowanej lub odwodnionej; lub
 • w przypadku roztworu wodnego, który nie jest zwykle spożywany.
 1. Wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie, wymienione
  w załączniku II do omawianego rozporządzenia lub uzyskane z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, użytych przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecnych w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie.

Informacje o składnikach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji powinny być umieszczone w widoczny dla konsumenta sposób. Graficznie można zastosować pogrubioną czcionkę, inną barwę bądź styl czcionki, inny kolor tła. Jeśli produkt zawiera konkretny alergen, a nazwa środka spożywczego wyraźnie odnosi się do tego alergenu, wówczas nie musi być wskazana (np. mleko).

 1. Ilość określonych składników lub kategorii składników.
 2. Ilość netto żywności.
 3. Data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
 4. Wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia.
 5. Nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 omawianego rozporządzenia.
 6. Kraj lub miejsce pochodzenia w przypadku przewidzianym w art. 26; gdy brak takiej informacji mógłby wprowadzać konsumenta w błąd co do rzeczywistego kraju lub miejsca pochodzenia środka spożywczego. Wymóg informowania o kraju pochodzenia dotyczy m.in. mięsa wołowego, cielęciny i młodej wołowiny, mięsa wieprzowego, drobiowego, mięsa pozyskanego z owiec i kóz, mięsa mielonego oraz mleka.
 7. Instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione.
 8. W odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2% objętościowo, rzeczywistą objętościową zawartość alkoholu.
 9. Informacja o wartości odżywczej.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1169/2011 obowiązkowa informacja o wartości odżywczej obejmuje:

 • wartość energetyczną,
 • zawartość tłuszczu,
 • zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych,
 • zawartość węglowodanów,
 • zawartość cukrów,
 • zawartość białka,
 • zawartość soli.

Treść obowiązkowej informacji o wartości odżywczej może być uzupełniona informacją
o ilości jednego lub większej liczby następujących składników:

 • kwasy tłuszczowe jednonienasycone,
 • kwasy tłuszczowe wielonienasycone,
 • alkohole wielowodorotlenowe,
 • skrobia,
 • błonnik,
 • każda z witamin lub każdy ze składników mineralnych wymienionych w załączniku XIII część A pkt 1 omawianego rozporządzenia i obecnych w znaczącej ilości zgodnie z jej definicją w załączniku XIII część A pkt 2.

Więcej szczegółów o znakowaniu wartością odżywczą można znaleźć w artykule pt. Informacja o wartości odżywczej w etykietowaniu produktów spożywczych – jakie zmiany wprowadza rozporządzenie (WE) nr 1169/2011?”.

Print Friendly
Print Friendly