POL
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

HARMONIJNY ROZWÓJ DZIECKA

 

CERTYFIKAT DLA PRZEDSZKOLI:

Certyfikat w zakresie żywienia /

Certyfikat z zakresu aktywności fizycznej

Certyfikat w zakresie żywienia

Kryteria

Opis

Dokumentacja

Zapewnienie śniadań, obiadów i podwieczorków (jeśli są prowadzone) zgodnych z rekomendacjami IŻŻ Jadłospisy/posiłki zgodne z rekomendacjami IŻŻ, przerwy między posiłkami nie dłuższe niż 3–4 godz., dostęp do wody pitnej między posiłkami.Umieszczanie w widocznym miejscu (dla rodziców) codziennego menu Raport (1/rok):

 • 10-dniowy jadłospis

 

 

Organizowanie zajęć motywujących przedszkolaki do samodzielnych prozdrowotnych wyborów Podjęcie przynajmniej jednego z przykładowych działań:

 • dni warzywne i owocowe np. owocowe wtorki, marchewkowe środy,
 • poznawanie nowych smaków,
 • wycieczki na okoliczne stragany,
 • zabawy, konkursy, teatrzyki, przedstawienia kukiełkowe z wykorzystaniem warzyw i owoców,
 • prace plastyczne, rebusy, układanki
Raport (1/rok):

 • krótki opis działań (rodzaj, ilość)
 • zdjęcia z przeprowadzonych zajęć
 • % przedszkolaków uczestniczących w zajęciach

 

Organizacja wystaw prac przedszkolaków promujących zdrowe żywienie Zorganizowanie stałej wystawy prac przedszkolaków na temat prawidłowego żywienia – np. „Warzywa, owoce w każdym posiłku”, „Mleko i jego produkty na co dzień” Raport (1/rok):

 • zdjęcia wystaw promujących zdrowe żywienie z opisem miejsca i czasu ekspozycji
Rozwijanie zdolności przedszkolaków i ich wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne) Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań:

 • zajęcia kulinarne, wspólne przygotowywanie potraw,
 • prowadzenie ogródka, hodowla ziół (w salach),
 • zajęcia ze specjalistą
Raport (1/rok):

 • krótki opis przeprowa­dzonych zajęć (rodzaj, ilość)
 • zdjęcia z przeprowa­dzonych zajęć
 • % przedszkolaków uczestniczących w zajęciach
Edukacja rodziców Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań:

 • organizacja pogadanek, prelekcji,
 • edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola lub innych form (np. ulotki, broszury)
Raport (1/rok):

 • krótki opis podjętych działań (rodzaj, ilość)
 • listy obecności rodziców
Ograniczenie wpływu reklamy żywności i napojów na terenie przedszkola Usuwanie reklamy żywności niezalecanej w żywieniu dzieci (np. reklamy słodyczy, słonych przekąsek, słodzonych napojów) Raport (1/rok):

 • informacja, czy na terenie przedszkola znajduje się reklama żywności
 • −      informacja dotycząca  usunięcia reklamy

 

Certyfikat w zakresie aktywności fizycznej

Kryteria

Opis

Dokumentacja

Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla rodziców i dzieci Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy (np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, piknik rodzinny – pożegnanie lata, powitanie lata), w czasie której będą konkursy sportowe dla dzieci lub dla dzieci i rodziców wg założeń przedstawionych w materiałach szkoleniowych dla lidera Raport (1/rok):

 • sprawozdanie
 • zdjęcia z imprezy,
 • scenariusz imprezy
 • % uczestniczących rodziców i dzieci
Edukacja dzieci w zakresie aktywności fizycznej Realizacja treści związanych z aktywnością fizyczną w oparciu o metodę projektu (np. tematyka związana ze spędzaniem czasu wolnego w rodzinie, sprawność a zdrowie, znani sportowcy itp.) Raport (1/rok):

 • krótki opis działań
 • zdjęcia z przeprowa­dzonych zajęć,
 • % dzieci uczestniczących w zajęciach
 • wybrane prace dzieci
Edukacja rodziców nt. roli aktywności ruchowej w prawidłowym rozwoju dzieci Podjęcie przynajmniej jednego z przykładowych działań:

 • organizacja pogadanek, prelekcji,
 • edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola lub innych form (np. ulotki, broszury)
Raport (1/rok):

 • krótki opis podjętego działania (rodzaj, ilość)
 • lista obecności rodziców

 

Print Friendly
Print Friendly